نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی شهید صدوقی یزد عملیات اجرای احداث خوابگاه 120 نفری دانشجویی ابرکوه را به پیمانکار واجد شرایط ( 4 ابنیه تواما و 5 تاسیسات و بالاتر ) با مبلغ برآورد تقریبی 15000000000 ریال واگذار می کند . آخرین مهلت ارسال اسناد و مدارک 15 / 7 / 93 می باشد

تلفن تماس 7250808 و 7243005 داخلی 2