نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

بازدید از بافت سنتی ایرانی اسلامی شهر اردکان استان یزد

بازدید از بافت سنتی ایرانی اسلامی شهر اردکان استان یزد

در راستای آشنایی مهندسین بسیجی با معماری و شهرسازی اسلامی ، اردوی جهادی یک روزه ی بازدید از بافت سنتی تاریخی برگزار شد.در این اردوی جهادی یک روزه 42 نفر از مهندسین بسیجی عضو سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد از بافت سنتی شهر اردکان ، موزه مردم شناسی اردکان، موزه فرش اردکان ، مساجد و تکایا و منزل مرحوم آیت الله خاتمی امام جمعه اسبق فقید یزد بازدید نمودند و با معماری اصیل اسلامی ایرانی از نزدیک آشنا شدند.