نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

جزئیاتی درباره راه‌اندازی بانک اصناف

رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی اهواز از راه‌اندازی بانک اصناف در سراسر کشور خبرداد و گفت: این بانک‌ با سهام کلیه اصناف دارای پروانه کسب تشکیل می‌شود.

ایسنا: عبدالمجید وحیدی در رابطه با نحوه اخذ سهام مورد نیاز برای ایجاد بانک اصناف عنوان‌ کرد: مقرر شده که اصناف به نسبت هر استان و به تعداد سرانه واحدهای دارای پروانه کسب هر واحد با 200 هزار تومان تا پنج میلیون تومان سهامدار این بانک شوند.

 

وی افزود: این بانک خصوصی بوده و مالک آن اصناف هستند و پیش‌بینی می‌شود 400 هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه بانک باشد.

 

رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی اهواز بیان‌ کرد: پیش‌بینی می‌شود بانک اصناف تا سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.