کل مطلب

شایق رییس شورای شهر یزد شد

مرتضی شایق بعنوان رییس جدیدشورای شهر یزدانتخاب شد

همزمان با دور جدید فعالیت شورای شهر حجه الاسلام مطهریان نیز بعنوان نائب رییس این شورا انتخاب شده است.حجت الاسلام زارع نیزبعنوان سخنگوی شورا برگزیده شد.

شورای شهر همچنین مقرر کرد تا شهردار فعلی یزد بعنوان سرپرست شهرداری به کار خود ادامه دهد.

در همین حال، طبق شنیده ها نشان می دهد که اکثریت اعضا به دنبال تغییر شهردار یزد هستند.

بنابراین گزارش سید حسینی رییس سابق میراث فرهنگی یزد،مهدی شرافت شهردار سابق یزد و عظیمی زاده شهردار کنونی از گزینه های جدی برای پست شهرداری یزد هستند.

در همین طیف اصلاح طلبان شورا به دنبال شرافت و سید حسینی هستند که شانس شرافت در این زمینه بالاست.طیف قبلی شورا هم به دنبال حمایت از شهردارکنونی هستند،اما با توجه به عملکردو لیاقت شرافت در پست شهرداری و همچنین با توجه به اینکه شایق رییس شورا به دنبال وی است می توان گفت که شرافت از گزینه های جدی برای پست شهرداری یزد به شمار می رود.