نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

عملیات نقشه برداری

بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی استان یزد در نظر دارد عملیات نقشه برداری جهت تهیه پایه تعدادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفت را از طریق مناقصه به مهندسین مشاور واگذار نماید . لذا از مشاورین واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید . علاقه مندان می توانند تا پایان وقت اداری 21 / 8 /92 به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد مراجعه نمایند .