کل مطلب

مصرف میلیاردی ذخایر اضطراری آب


مشاور وزیر نیرو گفت: حدود ۱۱۴ میلیاردمترمکعب از ذخایر اضطراری و استراتژیک آب کشور تاکنون استفاده شده است.

محمد حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه متعهد شده بودیم ۴۷ سد احداث کنیم، اظهارداشت: تا این لحظه ۳۸ سد به اتمام رسیده و در صورت تأمین منابع مالی لازم، تا پایان سال جاری نیز مابقی سدها به پایان خواهد رسید.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه نخواهیم گذاشت روند مصرف منابع آب زیرزمینی ادامه یابد، گفت: در برنامه ششم توسعه، نخواهیم گذاشت روند مصرف کنونی از منابع استراتژیک آب زیرزمینی ادامه یابد. برای اتمام طرح‌های نیمه تمام بخش آب، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

حاج سولی ها ادامه داد: پَراکنش کاهش بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی از ۸ درصد حوضه خزر تا ۳۸ درصد در حوضه خلیج فارس و دریای عمان متغیر است. خوزستان در سال آبی گذشته نسبت به درازمدت با ۴۵ درصد و هرمزگان با ۵۶ درصد کاهش بارش مواجه بوده و این امر سبب شد ما نتوانیم مخازن خود را آبگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در سال ۹۴-۹۳ کمبود بارش‌ها باعث شد که ۱۱ استان با تنش آبی، ۱۶ استان با تنش شدید آبی و ۴ استان با کمبود آب مواجه شوند. از مجموع ۲۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون مترمکعب مصارف سدهای کشور در سال آبی گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۹۸۵ میلیون متر مکعب در بخش شرب، ۱۶ میلیارد و ۳۱۱ میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی، ۸۴۱ میلیون متر مکعب در بخش صنعت و ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون متر مکعب در سایر بخش‌ها مصرف شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در تَرسالی ۶۰ درصد و در زمان خشکسالی ۸۰  درصد آب‌های سطحی را مصرف می‌کنیم، گفت: حجم استراتژیک منابع آب زیرزمینی حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است که حدود ۱۱۴ میلیارد مترمکعب از این ذخایر اضطراری تاکنون استفاده شده و سالانه حدود ۵.۷ تا ۶ میلیارد مترمکعب کسری ذخیره آب خواهیم داشت و بایستی کنترل شود