کل مطلب

پارکینگ ابتکاری یک شهروند!


تصویر زیر، ابتکار یک شهروند خرم‌آبادی را برای حل مشکل پارکینگ کوچک خانه‌اش نشان می‌دهد.

 

http://www.bananews.ir/