کل مطلب

چین شهر اسنفجی می سازد

مقامات رسمی کشور چین برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه شهر اسفنجی با هدف جذب بهتر باران، برنامه زمان‌بندی جدیدی را اجرایی کرده‌اند.

پروژه پیشرفته جمع‌آوری فاضلاب و طراحی زیرساخت‌های لازم برای جذب آبهای سطحی تا سال ۲۰۲۰ حدود بیست درصد پیشرفت خواهد داشت و این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰ درصد شهرهای چین به این سیستم مجهز خواهند شد.

لو کوها، معاون شرکت نوسازی و پیشبرد جمع‌آوری آب و پساب کشور چین اظهارکرد: برای اجرای کامل این پروژه باید سیستم جذب آب‌های سطحی حدود ۱۳۰ شهر مستعد خطرات سیل نوسازی شوند.

وی درباره جزئیات فنی این پروژه افزود: در این پروژه نوسازی و ساخت مواردی همچون سیستم پیشرفته فاضلاب شهری، جاده‌های جدید، پارک‌های جدید برای مناطق صنعتی و گسترش مناطق سبز شهری در نظر گرفته شده است.

سیستم جدید فاضلاب طراحی شده برای کشور چین قادر است تا آبهای سطحی را به سرعت جمع‌آوری کرده و به واحدهای تصفیه انتقال دهد.