نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

کره جنوبی مشکل مسکن خانواده های کم درآمد را چگونه حل کرده؟

رشد سریع شهرنشینی از سال 1960 در کشور کره جنوبی، کمبود شدید مسکن و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا را به همراه داشت و در نتيجه تورم قیمت مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه را موجب شد. دولت کره جنوبی سياست‌هايي براي رویارویی با مشكل كمبود مسكن و مسائل مرتبط با آن نظیر افزايش قيمت و مساله سوداگری تدوين كرد. اين سياست‌ها را مي‌توان در سه گروه طبقه‌بندي كرد: افزایش عرضه، مقابله با سوداگری و سياست‌هاي مربوط به تامین مسکن خانوارهاي كم‌درآمد.

دنیای اقتصاد: كمبود شديد مسكن موجب شد كه دولت در سال 1970 طرحی 10 ‌ساله براي ساخت 5/2ميليون واحد مسكوني تدوين كند. طبق اين طرح بايد يك ميليون واحد مسكوني در فاصله سال‌هاي 1972 تا 1976 و 5/1ميليون واحد نيز در فاصله 77 تا 81 ساخته شود.
در سال 1972، قانون توسعه ساخت مسكن تصويب شد. هدف اين قانون توليد برنامه‌ريزي‌ شده مسكن و ابلاغ مقرراتي براي تامين منابع مالي و ساير الزامات ساخت مسكن بود. دولت‌هاي مركزي و محلي، شرکت ملي مسكن کره و بانك مسكن كره مسوول اجرای این طرح بودند.
با افزايش جمعيت شهري‌ در دهه 1980، مسائل مسكن شهري به‌تدريج جدي‌تر شد. باوجود تقاضاي شديد براي مسكن، زمين و مسکن در نواحي شهري بسيار اندك بود و تامين زمين و مسکن كافي به مهم‌ترين سياست دولت تبديل شد با این وجود دولت کره برای خروج از این وضعیت سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفت که با افزایش سطح پرداخت‌ وام‌ها در سال 1986 و نیز تزريق نقدينگي به حوزه مسكن، افزايش شديد قيمت مسکن را موجب شد. این وضعیت به ایجاد شکاف شدید در وضعيت مسكن افراد كم‌درآمد و ثروتمند منجر شد. دولت دوباره چاره را در توليد انبوه مسكن ديد و در 1988 پروژه ساخت 2 ميليون واحد مسكوني را آغاز كرد. براساس اين طرح باید 2ميليون واحد مسكوني بين سال‌هاي 1988 تا 1992 ساخته شود و به اين منظور 5/6درصد از تولید ناخالص ملی به ساخت مسكن تخصيص داده شد. با وجود برخي ترديدها در آغاز به کار توليد مسکن به ظرفيت 2ميليون واحد، حداقل 2 ميليون و 717 هزار واحد ساخته شده و قيمت مسكن در مرحله تثبيت قرار گرفت و سوداگری نیز كاهش يافت. الگوهاي تقاضای مسكن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغيير كرد. يكي ديگر از نتايج اين پروژه افزايش اطمينان عمومي به سياست‌هاي دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسكن به‌سرعت توانست ظرفيت خود را افزايش دهد كه ناشي از پروژه مذكور بود.