نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

۲۸ میلیون تقاضای مسکن تا افق ۱۴۰۴

ساخت بطور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی تا افق ۱۴۰۴، موضوعی است که با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت ابلاغی از سوی رهبر انقلاب باید بیش از پیش در اولویتهای دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

"گروه سیاستگذاری مسکن" مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با انتشار گزارشی، میزان تقاضای مسکن و تعداد واحد مسکونی مورد نیازی که باید تا افق 1404 ساخته شود، برآورد کرد.

 در این گزارش آمده است:

* تقاضای حاصل از ازدواج تا افق سال 1404

- در حال حاضر حدود 1.5 میلیون زوج (در مجموع 3میلیون نفر) به سن تجرد قطعی (34سال برای مردان و 30 سال برای زنان) رسیده و طبق استانداردهای موجود از "سن ازدواج" گذشته اند

- حدود 6 میلیون زوج (در مجموع 12 میلیون نفر) در حال حاضر در مرحله و سن ازدواج قرار دارند

- مطابق با هرم سنی کشور در خلال سالهای تا افق سال 1404 حدود 10.5 میلیون روج (21 میلیون نفر) نیز به سن ازدواج خواهند رسید.

 بنابراین مجموع واحدهای مسکونی موردنیاز بابت ازدواج های صورت گرفته تا افق 1404 حدود 18 میلیون واحد مسکونی با پراکندگی سطح کشور خواهد بود.

 * تقاضای حاصل از استهلاک واحدهای مسکونی

- هم اکنون حدود 3.8 میلیون واحد مسکونی با مصالح بسیار قدیمی (خشت و گلی) در کشور وجود دارد که نیازمند بازسازی سریع هستند

- در حدود 2میلیون واحد مسکونی با مصالح قدیمی (آجری) نیز در سطح کشور وجود دارد که سن این ساختمانها به بیش از 30 سال می رسد و نیازمند بازسازی هستند

- در خلال سالهای تا افق 1404 نیز حدود 2.1 میلیون واحد فرسوده به واحدهای مستهلک کشور افزوه خواهد شد.

بنابراین مجموع واحدهای مورد نیاز بابت استهلاک واحدهای مسکونی تا افق 1404 حدود 5.8 میلیون واحد خواهد بود

 * کمبود فعلی مسکن در کشور

- با توجه به استانداردهای موجود یک واحد مسکونی در دنیا و آمار تعداد خانوارهای شهری و روستایی کشور که توسط مرکز آمار منتشر شده است، کمبود واحد مسکونی در کشور مطابق با نرم استاندارد دنیا، 2 میلیون واحد مسکونی است

در نهایت با توجه به آمارها و پیش بینی های فوق، حدود 28 میلیون واحد مسکونی تا افق 1404 در کشور ضروریست ساخته شود که وزارت راه و شهرسازی هنوز موضع خاصی در خصوص سیاستهای مستقیم افزایش عرضه و چگونگی ساخت سالانه به طور متوسط 2.5 میلیون واحد مسکونی تا افق 1404 اتخاذ نکرده است.