همایش ها و سمینارها

اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران

اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران در تاریخ 17 دي 1393 تا 18 دي 1393 توسط انجمن علمي مهندسي سازه ايران و تحت حمايت سيويليكا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت...

همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران

همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران در تاریخ 7 آبان 1393 تا 8 آبان 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج و تحت حمايت سيويليكا در شهر ياسوج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش...

همايش ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازي

همايش ملي نظريه هاي نوين در معماري و شهرسازي در تاریخ 19 مهر 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين و تحت حمايت سيويليكا در شهر قزوين برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت...

دومين كنفرانس ملي صنعت بتن

دومين كنفرانس ملي صنعت بتن

كنفرانس بین المللی

كنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری

نخستين كنفرانس ملي ساختمان سبز

نخستين كنفرانس ملي ساختمان سبز

همايش ملي عناصر زيبا سازي شهري

همايش ملي عناصر زيبا سازي شهري

همايش ملي معماری

اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار

نخستين سمينار ملي كاربرد فناوري نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)

نخستين سمينار ملي كاربرد فناوري نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها) در تاریخ 17 ارديبهشت 1394 توسط موسسه آموزش عالي علاالدوله سمناني و تحت حمايت سيويليكا در شهر گرمسار برگزار می شود.با...

چهارمين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

چهارمين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

كنفرانس ملي نقش عمران در اعتلاي دانش مهندسي

كنفرانس ملي نقش عمران در اعتلاي دانش مهندسي در تاریخ 22 ارديبهشت 1394 تا 23 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر كرمانشاه برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به...

همايش ملي مهندسي عمران و زمين شناسي

همايش ملي مهندسي عمران و زمين شناسي در تاریخ 23 ارديبهشت 1394 تا 24 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز در شهر اليگودرز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی...

دومين كنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي

دومين كنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي در تاریخ 23 ارديبهشت 1394 تا 24 ارديبهشت 1394 توسط موسسه آموزش عالي آيندگان و تحت حمايت سيويليكا در شهر مازندران-تنكابن برگزار می شود.با توجه به اینکه...

همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهري

همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهري در تاریخ 24 ارديبهشت 1394 توسط كانون معماران ايران در شهر قزوين برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد،...

كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر در تاریخ 29 ارديبهشت 1394 تا 30 ارديبهشت 1394 توسط مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي و تحت حمايت سيويليكا در شهر تبريز برگزار می شود.با...

كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب در تاریخ 29 ارديبهشت 1394 تا 30 ارديبهشت 1394 توسط شركت همايش فرازان كاراهيوا و تحت حمايت سيويليكا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به...

همايش ملي استفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين طراحي، محاسبه و اجرا در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي

همايش ملي استفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين طراحي، محاسبه و اجرا در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي در تاریخ 29 ارديبهشت 1394 تا 30 ارديبهشت 1394 توسط گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد...

اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در سيستم هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست

  اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در سيستم هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست در تاریخ 30 ارديبهشت 1394 تا 31 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه علم و صنعت و تحت حمايت سيويليكا در شهر تهران ...

همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در هزاره سوم

همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در هزاره سوم در تاریخ 1 خرداد 1394 توسط كانون سراسري انجمن هاي صنفي مهندسان معمار ايران در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت...

كنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست

كنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست در تاریخ 2 خرداد 1394 توسط معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و تحت حمايت سيويليكا در شهر قزوين برگزار می...
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2