تسهیلات خدمات درمانی

عزیزان بسیجی می توانند از تسهیلات  تامین اجتماعی و درمان بسیجیان استفاده کنند.

 

جهت اطلاعات بیشتر به سازمان بسیج مهندسی عمران ومعماری استان یزد مراجعه یا با شماره تلفن 7122224 تماس حاصل نمایند .