تسهیلات گردشگری

سفر به مشهد مقدس ایام پیک 35000تومان 

سفر به مشهد مقدس ایام غیر پیک 25000تومان

 

سفر راهیان نور (غرب) و (جنوب)     متغیر

 

جهت اطلاعات بیشتر به سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری استان یزد واقع در بلوار شهید صدوقی -کوچه بهداری سپاه  مراجعه یا با شماره تلفن 7122224 تماس حاصل نمایند .