لوگو

تعداد محلات سطح شهر یزد تعیین و مرزبندی شد

ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورا برگزار و محلات شهر یزد نامگذاری و مرزبندی گردید.

در این جلسه محلات سطح شهر یزد بررسی و در نهایت نامگذاری و مرزبندی 120 محله سطح شهر یزد مورد تصویب شورای شهر قرار گرفت.

شایان ذکر است در سالهای اخیر با گسترش شهر و پیدایش محلات جدید هیچ گونه اطلاعی از تعداد محلات یزد در اختیار نبود این موضوع باعث شده بود نام برخی از محلات قدیم به مرور از اذهان پاک شود و در بخش های جدید شهرهویت ملی شکل نگیردو اهالی ندانند نام محله شان چیست ؟
علاوه براین گاهی نامگذاریها از سوی شورای شهر یا خود مردم بصورت پراکنده صورت می گرفت که این امر باعث می شد که این کار تکراری بوجود بیاید به همین دلیل شهرداری شورای اسلامی شهر با تشکیل جلسات متعددکمیته نامگذاری با حضور نمایندگان اداره پست، بنیادشهید و برخی اساتید دانشگاه علاوه برنمایدگان شورای اسلامی شهر و شهرداری حدود 30 جلسه بررسیهای مبسوطی را انجام دادند و در خلال آن با بازدیدهای میدانی و نظرخواهی از اهالی محلات، بر اتقان کار افزودند.
لازم به ذکر است تعداد محلات اصلی یزد ( اعم از قدیم و جدید) 120 محله می باشد که بزرگترین آن آزادشهر به مساحت780 هکتار و کوچکترین آن تخت استاد به مساحت 4هکتاراست.
گفتنی است در نام محلات قدیمی هیچگونه تغییری صورت نگرفته و فقط مرزبندی صورت گرفته است . امیدا ست با چاپ نقشه محلات شهر و توزیع آن، مردم شریف یزد ، ادارات و گردشگران بتوانند از آن استفاده کنند.    

بدیهی است تعدادی ازمحلات کوچکتر بنام برزن نیز دردرون محلات وجوددارد که درمراحل بعدی تحت همین عنوان مرزبندی و تثبیت نام خواهدشد.