مناقصات عمرانی استان

مناقصه عمومی - بانک مهر اقتصاد عملیات ساختمان شعبه میبد

بانک مهر اقتصاد در نظر دارد عملیات ساختمان شعبه مرکزی میبد را به متراژ 19 / 1356 متر مربع به صورت متر مربع با برآورد اولیه 9209385276 ریال به پیمانکار داری صلاحیت  واگذار نماید لذا علاقه مندان...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۴/۴

اداره كل راه وشهرسازي استان يزددر نظر دارد با رعايت بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي بند ياد شده(تصويرنامه ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ ه – و – مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶هيئت...

فراخوان مناقصه

دانشگاه آزاد واحد یزد در نظر دارد انجام فعالیت بنایی ، برقی و تاسیسات مکانیکی خود را از طریق مناقصه به افرا د واجد شرایط واگذار کند . علاقه مندان جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه حداکثر تا 25 / 6 /...

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزش یابی کیفی

اداره کل تربیت بدنی استان یزد از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می کند تا مورخ 5 خرداد به این اداره مراجعه یا با شمار تلفن 36242999 و 36231500 تماس حاصل نمایند . 1 - تکمیل سالن ورزشی بزک آباد تفت ...

ارزیابی پیمانکار واجد شرایط

دانشگاه فنی و حرفه ای در نظر دارد جهت اجرای برخی از پروژه های عمرانی خود نسبت به ارزیابی پیمانکاران داری رتبه 5 و 4 ابنیه  اقدام نماید . علاقه مندان مهلت دارند تا مورخ چهارشنبه 23 / 2/ 94 به...

تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی

مبلغ برآورد شده اولیه: معادل512/134/219/7  ریال بر مبنای فهارس بهای سال 93 می باشد. مهلت  تحويل اسناد: حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت13 روز یکشنبه مورخ...

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی شهید صدوقی یزد عملیات اجرای احداث خوابگاه 120 نفری دانشجویی ابرکوه را به پیمانکار واجد شرایط ( 4 ابنیه تواما و 5 تاسیسات و بالاتر ) با مبلغ برآورد تقریبی...

ساخت 50 واحد مسکونی

ساخت 50 واحد مسکونی

ساخت 42 واحد مسکونی

ساخت 42 واحد مسکونی

مناقصه ساخت 30 واحد مسکونی

مناقصه ساخت 30 واحد مسکونی